صندلی سینمایی

تجهیز پردیس سینمایی لاله پارک تبریز

تجهیز 4 سالن سینمایی مجتمع تفریحی -تجاری لاله پارک تبریز 

ادامه

مصاحبه مهندس رضایی درباره تولید صندلی آمفی تئاتر و تجهیز سالن سینما و اجتماعات

مصاحبه مهندس سعید رضایی مدیرعامل و مهندس سلیمانی مدیر فروش  رض کو در برنامه بارکد درباره تولید صندلی آمفی تئاتر و تجهیز سالن سینما و اجتماعات

ادامه
تجهیز سالن های سینمایی جدید در پردیس سینما گالری ملت

تجهیز سالن های سینمایی جدید در پردیس سینما گالری ملت

 تجهیز 6 سالن سینمایی و یک سالن همایش چند منظوره در پردیس سینما گالری ملت و بازسازی سالن های سینمایی 

ادامه
سخنرانی مدیرعامل رض کو تولید کننده صندلی سینمایی در نمایشگاه ایران ریتیل شو

سخنرانی مدیرعامل رض کو تولید کننده صندلی سینمایی در نمایشگاه ایران ریتیل شو

سخنرانی مدیر عامل رض کو مهندس سعید رضایی در رابطه با مال های تجاری و تفریحی، سالن های سینما ، سالن کنسرت ، تعداد سالنهای سینما در کشور

ادامه
تجهیز سالن سینمایی اکومال کرج

تجهیز سالن سینمایی اکومال کرج

تجهیز سالن سینمایی اکومال کرج ، تولید صندلی سینمایی ، صندلی تاشو آمفی تئاتر،  مبلمان اداری  

ادامه