Invitation to Iran Retail Show 2021

Invitation to Iran Retail Show 2021

در پی بحرانهای اجتماعی و شهری که شامل انزوا طلبی، خشونت های محیطی وبی معنا شدن ارزشهای خانوادگی دراروپا درحوالی سالهای 1980 شکل گرفته بود، فضاهای عمومی بسیارموثرواقع شدند.
به طور کلی، فعالیت های اوقات فراغت بسته به جامعه و جهت گیری، برای مردم هر جامعه ازاهمیت بسزایی برخورداراست.
روندهای جهانی دردهه های اخیر باعث شده است که مراکز خرید نقش خود را در زندگی افراد تغییردهند. آنها دیگرمراکزی تنها برای خرید نیستند. اکنون، هنگامی که مصرف کنندگان از مراکز خرید بازدید می کنند، به دنبال تجربیاتی هستند که فراتر از خریدهای سنتی هستند.
سینماها وهمچنین سایرامکاناتی رفاهی برای مراکز خرید ازاهمیت بالایی برخورداراست.
دلیل این امر مربوط به این واقعیت است که آنها می توانند بین خواسته های اعضای خانواده نقش تشدید کننده وهم افزایی داشته باشند.
همچنین می توانند باعث شوند که گروه های مختلف خانواده به تفریح های مورد علاقه خود برسند. به طور مثال افراد جوان خانواده می توانند به سینما بروند و کودکان از فضای های بازی تعبیه شده در مال ها استفاده کنند و خانم ها به خرید بپردازند.
روندهای جدید شامل تغییر ترکیب جمعیتی، مانند افزایش جمعیت سالخورده و افزایش شهرنشینی و زندگی افراد و خانواده ها در فضاهای کوچکتر باعث شده است که نیاز بیشتری به فضاهای عمومی که در آن اجتماع و اجتماعات وجود داشته باشد، مورد نیاز قرار گیرد.
در این شرایط، مراکز خرید راه های قابل قبولی به خصوص در شهرهایی که سایر فضاهای عمومی در آن ایمن نیستند، ارائه می دهند.
جایی که افراد می توانند در آن مسافت زیادی رو پیاده روی کنند، خرید کنند و به کارهای خود برسند به جای اینکه مجبور شوند سوار ماشین شوند و در شهرهای شلوغ رانندگی کنند.
این مراکز خرید جدید و خلاق، توانسته اند با رد شدن از صرف تجربه خرید لذت بخش، ارزش افزوده های دیگری هم برای مشتریان خود مانند سالن های ورزش، سالن های کنسرت، سالن های سینما، کارتینگ، و فضای لازم برای صرف شام یا نهار ایجاد نمایند.
از این رواستفاده مکرربازدید کنندگان در تمامی ساعت روزباعث میگردد کیفیت اجرای کلیه اجزا، محصولات و تجهیزات مورد مصرف درمراکز تجاری از کیفیتی فوق العاده برخوردا باشند.
به همین منظورنمایشگاه ایران ریتیل شو برای سومین سال پیاپی پرچم دار ارائه و معرفی شرکت های صاحب نامیست که تجربه دیرینه آنها محصولاتی را ارائه میدهند که ضمن تضمین کیفیت اجرائی، ازهزینه های دوباره کاری جلوگیری مینمایند.


گروه صنعتی رض کو با افتخار در سومین نمایشگاه بین المللی ایران ریتیل شو مقدم شما عزیزان را گرامی میدارد.
نمایشگاه بین المللی تهران
سالن هشت- نه
نهم الی دوازدهم مهرماه

 جهت اطلاعات بیشتر از نمایشگاه ایران ریتیل شو اینجا کلیک کنید