تولید ونصب صندلی سالن سینما

بازسازی سالن های سینمایی بهمن کاشان

بازسازی سالن های سینمایی بهمن کاشان

صندلی های سالن های سینما بهمن کاشان با موفقیت توسط گروه صنعتی رض کو تولید و نصب شد.

ادامه