موسسه فرهنگی و تبلیغاتی بهمن سبز

بازسازی سالن های سینمایی بهمن کاشان

بازسازی سالن های سینمایی بهمن کاشان

صندلی های سالن های سینما بهمن کاشان با موفقیت توسط گروه صنعتی رض کو تولید و نصب شد.

ادامه